Wystąpienia LUMEN 2019 | Zarządzanie Operacyjne

Sesja 1

Prezentacja Educloud

Prezenter

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
Pobierz prezentacje
Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o DSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Jagiellońską Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezenterzy

 • dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Piotr Masalski, PCG Academia
Pobierz prezentacje
Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa - case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

Prezenter

 • dr Krzysztof Wojewodzic, Escola
Pobierz prezentacje
Elektroniczna teczka studenta, a w niej ... katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Prezenterzy

 • dr Adam Szot, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
 • Wacław Filak, PCG Academia
Pobierz prezentacje
Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu - jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

Prezenter

 • Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
Pobierz prezentacje

Sesja 2

Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain - case study

Prezenter

 • Paweł Stopczyński, Dyrektor ds. badań i rozwoju Veriori S.A.
Pobierz prezentacje
Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

Prezenterzy

 • Jenni Jones, AWS Academy
 • Izabela Milewska, AWS Gigital Skills Leader
Pobierz prezentacje
How to achieve 60% level of student exams digitisation and who benefits from it?

Prezenterzy

 • Linda Jerdenius, University of Gothenburg
 • Truls Bohm, Inspera
Pobierz prezentacje
Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji - wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezenterzy

 • Marek Legutko, PCG Academia
  Jacek Popko, Pearson
Pobierz prezentacje
Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

Prezenter

 • Tomasz Doliński, Wolters Kluwer
Pobierz prezentacje

Inne edycje