Wystąpienia LUMEN 2017

Sesja otwierająca

 • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
 • William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.
 • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
 • Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

Panel 1

Przywództwo w uczelni i sztuka rektorstwa
 • Moderacja: Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
 • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów)
 • Prof. Jurij Bobało, Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów)
 • Prof. Ihor Kotsan, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki (Łuck)
 • Prof. Wiesław Bielawski, Wiceprzewodniczący KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej

Panel 2

Autonomia uczelni w świetle ministerialnego projektu Ustawy 2.0
 • Moderacja: Prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski, członek Zarządu EUA
 • Prof. Andrzej Eliasz, Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016
 • Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Członek Kapituły LUMEN, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Tadeusz Więckowski, Członek Kapituły LUMEN, Rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 2008-2016

Panel 3

Finansowe konsekwencje Ustawy 2.0
 • Moderacja: Prof. Tadeusz Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
 • Prof. nzw. Wojciech Misiąg, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. nzw. Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Panel 4

Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią
 • Moderacja: Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet  Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW
 • Waldemar Czerniszewski, Dyrektor Wydawniczy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Marek Jakimowicz, Członek Zarządu Pearson Central Europe (VP for Central Eastern Europe)
 • William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.

LUMEN Gala speech

 • Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Treść wystąpienia

Panel 5

Fuzje strategiczne uniwersytetów
 • Moderacja: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska
 • Prof. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 • Prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, RGNiSW
 • Paweł Zygarłowski, Prezes Zarządu TEB Akademia

Panel 6

Statut jako podstawa zarządzania uczelnią
 • Moderacja: Prof. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW
 • Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
 • Henryk Zioło, Kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Panel 7

Uniwersytet zakorzeniony w lokalnym środowisku i w regionie
 • Moderacja: Prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Sławomir Antonik, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia

Panel 8

Akredytacja i co dalej?
 • Moderacja: Prof. nzw. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. nzw. Anna Antczak, Prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Prof. Bohdan Macukow, Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
 • Dr Anna Pikos, Akademia Leona Koźmińskiego

Panel 9

Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0
 • Moderacja: Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
 • Prof. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. nzw. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska
 • Prof. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Panel 10

Aspekty zarządzania sieciową uczelnią: związkiem uczelni oraz uczelnią federacyjną
 • Moderacja: Prof. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

Inne edycje