Program

Pobierz PDF

24-25 listopada 2020

 • 24 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 25 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 r. – wyzwania, strategia zarządcze i narzędzia

   Moderator:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
   • Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w kadnecji 2016-2020
  • 16:15

   Podsumowanie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

  • 09:00

   Powitanie gości

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Leszek Szafrański, Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, Prof. ZUT, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, Katedra Metodologii i Organizacji Zarządzania Uniwersytet Łódzki
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji

   • Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   • Małgorzata Paszkowska, Kierownik Projektu SEDN, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych

   Moderator:

   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki

   Paneliści:

   • Dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Tomasz Jankowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, AWS
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki

   Moderator:

   • Agnieszka Kurzyńska, Wolters Kluwer Polska

   Paneliści:

   • Informacje podamy wkrótce
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

   Moderator:

   • Magda Sochacka, PCG Academia

   Paneliści:

   • Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • 16:15

   Podsumowanie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję