Program

23-24 listopada 2021

 • 23 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 24 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   INAUGURACJA KONFERENCJI

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
   • Uroczyste otwarcie: Przedstawiciel, Ministerstwo Edukacji i Nauki

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor, Politechnika Śląska
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:30

   KEYNOTE SPEECH: THE FUTURE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE POST-COVID 19 ERA

   Prelegent:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
  • 10:00

   PRZERWA

  • 10:10

   SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Z PERSPEKTYWY KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2021-2027 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA 2022

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Przedstawiciel, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Przedstawiciel, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   • Przedstawiciel, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • 11:10

   PRZERWA

  • 11:20

   EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 2017-2021. WNIOSKI I REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk

   Paneliści:

   • Prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet SWPS
   • Prof. Piotr Kuśtrowski, Prorektor ds. badań naukowych, Uniwersytet Jagielloński
   • Prof. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. Badań, Uniwersytet Warszawski (TBC)
  • 12:20

   PRZERWA

  • 13:00

   UWARUNKOWANIA KORZYSTNE
   DLA INTERNACJONALIZACJI. JAKI MODEL UNIWERSYTETU SPRZYJA SUKCESOM W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ?

   Moderator:

   • Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

   Paneliści:

   • Prof. Jerzy Lis, Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
   • Prof. Jarosław Bosy, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   • Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor, Politechnika Białostocka
  • 14:00

   PRZERWA

  • 14:10

   ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
   I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI
   W ERZE KRYZYSU EKONOMICZNEGO I KLIMATYCZNEGO

   Moderator:

   • Prof. Piotr Wachowiak, Rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   Paneliści:

   • Duncan Ross, Chief Data Officer, Times Higher Education
   • Prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Uniwersytet Gdański (TBC)
  • 15:10

   PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • Prowadzący konferencję

   Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • 9:00

   OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • 9:30

   UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI Z PERSPEKTYWY IT – CHMURA, SAAS, STANDARYZACJA

   Moderator:

   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer, PCG Academia

   Paneliści:

   • Julia Goll, Enterprise Channel Manager, Microsoft
   • Wojciech Widelski, Dyrektor IT, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
   • Dariusz Wronikowski, Dyrektor IT, Akademia Leona Koźmińskiego
  • 10:30

   PRZERWA

  • 10:40

   OD DANYCH NAUKOWYCH DO SUKCESU W EWALUACJI NAUKOWEJ I W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH UCZELNI

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Krzysztof Szymański, Research Intelligence Officer, Elsevier
   • Michael Lubacz, Business Development Manager, Times Higher Education
  • 11:40

   PRZERWA

  • 11:50

   UCZELNIA BEZ PAPIERU – WIZJA KOMPLETNEGO, ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W SZKOLE WYŻSZEJ

   Moderator:

   • Jakub Brończyk, Dyrektor Regionalny, PCG Academia

   Paneliści:

   • Ewa Wiśniewska, Wiceprezes, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
   • Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR
   • Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer, WEBCON
  • 12:50

   PRZERWA

  • 13:30

   CZEGO NAS NAUCZYŁO NAUCZANIE ONLINE? WNIOSKI PO DWÓCH LATACH KSZTAŁCENIA W TRYBIE ZDALNYM

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Panelista, w trakcie potwierdzania
   • Panelista, w trakcie potwierdzania
   • Panelista, w trakcie potwierdzania
  • 14:30

   PRZERWA

  • 14:40

   WYSTĄPIENIA PARTNERÓW KONFERENCJI

  • 15:40

   PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk