Program

Pobierz PDF

 • 24 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 25 listopada - Zarządzanie IT
  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki (TBC)
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 r. – wyzwania, strategia zarządcze i narzędzia

   Moderator:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
   • Prof. Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w kadnecji 2016-2020
  • 16:15

   Podsumowanie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

  • 09:00

   Powitanie gości

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer, PCG Academia
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Piotr Masalski, PCG Academia
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Kształcenie na odległość jako usługa dostarczana w chmurze

   Moderator:

   • Bartłomiej Polakowski, PwC (TBC)

   Paneliści:

   • Dr Paweł Morawski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Juan Ramon Alegret, Blackboard
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki (TBC)
   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, AWS (TBC)
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów w trybie zdalnym

   Moderator:

   • Magda Sochacka, PCG Academia

   Paneliści:

   • Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Truls Bohm, Inspera
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Platforma łącząca studentów i absolwentów uczelni z najlepiej dopasowanymi ofertami

   Moderator:

   • Bartosz Borejko, PCG Academia

   Paneliści:

   • Piotr Masalski, PCG Academia
   • Andrzej Sołtys, PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Wystąpienia Partnerów Konferencji

  • 16:15

   Podsumowanie konferencji

   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer PCG Academia
  • Grzegorz Żytka

   Prowadzący Konferencję