Program

Pobierz PDF

24-25 listopada 2020

  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Funcacji Rektorów Polskich
   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:20

   “Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce” (perspektywa MNiSW, FRP, KRASP i PCG).

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej,
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
  • 10:20

   Przerwa

  • 10:35

   “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024”.

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie
  • 11:35

   Przerwa

  • 11:50

   „Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania”.

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego
  • 12:50

   Przerwa lunchowa

  • 13:35

   „Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia”.

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 14:35

   Przerwa

  • 14:50

   „Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 roku – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia”.

   Moderator:

   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski
   • Prof Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
  • 15:50

   Podsumowanie i zakończenie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję