Program

23-24 listopada 2021

 • 23 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 24 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   OTWARCIE KONFERENCJI

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
   • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:30

   PREZENTACJA:

   KEYNOTE SPEECH: THE FUTURE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE POST-COVID 19 ERA

   Prelegent:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
  • 10:00

   PRZERWA

  • 10:10

   DYSKUSJA PANELOWA:

   SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Z PERSPEKTYWY KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2021-2027 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA 2022

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych KRASP
   • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
   • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
  • 11:10

   PREZENTACJA:

   SYSTEM SCIENCECLOUD Z PERSPEKTYWY JEGO UŻYTKOWNIKÓW

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej Sciencecloud, PCG Academia
   • Dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński
   • Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
   • Prof. Wiesław Czołpiński, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
  • 11:20

   DYSKUSJA PANELOWA:

   EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 2017-2021. WNIOSKI I REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk

   Paneliści:

   • Prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu SWPS
   • Prof. Piotr Kuśtrowski, Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Prof. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego
  • 12:20

   PREZENTACJA:

   EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 2017-2021. ASPEKTY TECHNICZNE, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

   Prelegent:

   • Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 12:35

   PREZENTACJA:

   „TRADYCYJNY” VS. ELASTYCZNY MODEL PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJU UCZELNI

   Prelegent:

   • Piotr Stec, Ekspert IRSW ds. strategii  i badań
  • 12:50

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UWARUNKOWANIA KORZYSTNE DLA INTERNACJONALIZACJI. JAKI MODEL UNIWERSYTETU SPRZYJA SUKCESOM W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ?

   Moderator:

   • Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Paneliści:

   • Prof. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
   • Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • 13:50

   PREZENTACJA:

   REKOMENDACJE METODYCZNE KPRM – KROK W STRONĘ POLSKIEJ METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

   Prelegent:

   • Maria Szymborska, Radca, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • 14:00

   DYSKUSJA PANELOWA:

   ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI W ERZE KRYZYSU EKONOMICZNEGO I KLIMATYCZNEGO

   Moderator:

   • Prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

   Paneliści:

   • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID w Warszawie
   • Prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Duncan Ross, Chief Data Officer, Times Higher Education
  • 15:00

   PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • 9:00

   OTWARCIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • 9:15

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI Z PERSPEKTYWY IT – CHMURA, SAAS, STANDARYZACJA

   Moderator:

   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer, PCG Academia

   Paneliści:

   • Barbara Michalska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft
   • Tomasz Stojek, Technical Services Director, Senetic,
   • Dr Krzysztof Wojewodzic, Chief Executive Officer, ESCOLA S.A.
  • 10:15

   PRZERWA

  • 10:25

   DYSKUSJA PANELOWA:

   OD DANYCH NAUKOWYCH DO SUKCESU W EWALUACJI NAUKOWEJ I W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH UCZELNI

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Bartłomiej Więckowski, Customer Consultant, Research Intelligence, Elsevier
   • Michael Lubacz, Business Development Director, Times Higher Education
   • Danae Banette, HE Analyst,  Times Higher Education
  • 11:25

   PREZENTACJA:

   SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE – PREZENTACJA RAPORTU

   Prelegent:

   • Monika Kulesza-Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska
  • 11:35

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UCZELNIA BEZ PAPIERU – WIZJA KOMPLETNEGO, ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W SZKOLE WYŻSZEJ

   Moderator:

   • Jakub Brończyk, Dyrektor Regionalny, PCG Academia

   Paneliści:

   • Ewa Wiśniewska, Wiceprezes, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR
   • Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer, WEBCON
  • 12:35

   PRZERWA

  • 12:45

   PREZENTACJA:

   GOTOWOŚĆ UCZELNI I STUDENTÓW NA WYZWANIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ – WSPARCIE GOOGLE CLOUD

   Paneliści:

   • Kamila Cioś, Higher Education Learning Program Lead, EMEA region, Google Cloud
   • Beata Galas, Google for Education Sales Manager, CEE region, Google for Education
  • 13:00

   DYSKUSJA PANELOWA:

   PEŁNIA POTENCJAŁU PLATFORM E-LEARNINGOWYCH – WSPARCIE W DYDAKTYCE, POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WZROST KONKURENCYJNOŚCI UCZELNI

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Charles Knight, Associate Dean for Student Experience, Salford Business School
   • Dr Agata Cebera, Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Jakub Firlus, Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 14:00

   PRZERWA

  • 14:10

   DYSKUSJA PANELOWA:

   ŁĄCZY NAS CHMURA – PERSPEKTYWA GLOBALNYCH LIDERÓW IT W EDUKACJI NA ROZWÓJ UCZELNI W OKRESIE POSTPANDEMICZNYM

   Moderator:

   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, Amazon Web Services

   Paneliści:

   • Juan Ramon Alegret, Regional VP, Blackboard
   • Peter Hirst, Territory Manager for EMEA, Open LMS
   • Tonya Riney, Chief Operations Officer, IntelliBoard
  • 15:10

   PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • Prowadzący konferencję

   Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu