Podcast

Podcast „LUMEN 1 na 1” stanowi merytoryczne wprowadzenie do VII edycji konferencji Leaders in University Management LUMEN, zaplanowanej na 23 i 24 listopada 2021 r. W ramach cyklu spotkań, prowadzonych przez prezesa PCG Polska – prof. Łukasza Sułkowskiego, ukażemy sylwetki doświadczonych menedżerów z obszaru szkolnictwa wyższego – od kanclerzy i rektorów indywidualnych uczelni, po przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych. W naszych rozmowach postawimy pytania o stan i perspektywę rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, wskażemy sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki zarządcze.

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016–2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017–2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

Podcast dostępny na platformach: