Prelegenci

Prelegenci

 • Aleksy Borówka

  Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 • Dominik Leżański

  Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dr Anna Budzanowska

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska

  Prezes Fundacji Młodej Nauki,
  Politechnika Warszawska

 • Izabela Kwiatkowska-Sujka

  Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • Magda Sochacka

  Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi, PCG Academia

 • Marcin Witkowski

  Moderator
  Specjalista w zakresie międzynarodowego marketingu i komunikacji międzykulturowej

 • Prof. Andrzej Kraśniewski

  Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  Politechnika Warszawska

 • Prof. Aneta Pieniądz

  Obywatele Nauki

 • Prof. Bogumiła Kaniewska

  Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. Elżbieta Żądzińska

  Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego

 • Prof. Grzegorz Mazurek

  Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 • Prof. Jacek Popiel

  Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • Prof. Jan Pomorski

  Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW,
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. Jan Szmidt

  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  Rektor Politechniki Warszawskiej

 • Prof. Jerzy Lis

  Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN Prezes Fundacji Rektorów Polskich Politecznika Warszawska

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prezes Zarządu PCG Polska,
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 • Prof. Maciej Duszczyk

  Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski

 • Prof. Maciej Żylicz

  Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
  Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • Prof. Marek Kwiek

  Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
  Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. Michał Zasada

  Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie

 • Prof. Sławomir Wiak

  Rektor Politechniki Łódzkiej

 • Prof. Tomasz Szapiro

  Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich

 • Prof. Zbigniew Marciniak

  Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego