Konferencja
LUMEN 2019
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w V Konferencji LUMEN 2020.

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Podsumowanie

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji LUMEN były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0,w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W debacie udział wzięli główni interesariusze systemu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedstawiciele MNiSW i innych instytucji rządowych, władze uczelni i stowarzyszeń akademickich, kadra naukowa, praktycy zarządzania, a także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i zagranicy, a wśród nich: Prof. Wiesław Banyś, Prof. Michael Dobbins, Prof. Taras Finikov, Dr Gergley Kovats, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, a także Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP.

Program – 19 listopada 2020

Moderatorzy

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN Prezes Fundacji Rektorów Polskich Politecznika Warszawska

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prezes Zarządu PCG Polska,
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 • Marcin Witkowski

  Moderator
  Specjalista w zakresie międzynarodowego marketingu i komunikacji międzykulturowej

Prelegenci

 • Prof. Marek Kwiek

  Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
  Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu

19 listopada 2019 Warszawa

Partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Patronat medialny
Partnerzy
Patronaty

Poprzednie edycje