Konferencja
LUMEN 2018
19 listopada

IV Konferencja dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w IV Konferencji LUMEN 2018.

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Podsumowanie

W dniu 27 listopada w Warszawie odbyła się czwarta edycja Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018, której motywem przewodnim była debata nad praktycznymi aspektami implementacji Konstytucji dla Nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. W tym roku głównym partnerem konferencji był globalny dostawca rozwiązań wspierających naukę na odległość – firma Blackboard. Patronat merytoryczny nad projektem od 2015 r. sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2018 zgromadziła ponad 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów z przeszło 140 instytucji z całego kraju. Wydarzenie uroczyście otworzył Prezes PCG Academia prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, oraz przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. Dalszy program konferencji realizowany był w dwóch równoległych ścieżkach dotyczących strategii wdrażania Konstytucji dla Nauki w polskich uczelniach oraz efektywnego wykorzystania IT w kontekście realizowanej reformy.

Dyskusję na temat Ustawy 2.0 otworzył panel moderowany przez prof. Jerzego Woźnickiego, w którym udział wzięli Wiceminister Nauki i Szkolnictwa pan Piotr Müller, a także profesorowie Krzysztof Diks (Przewodniczący PKA), Zbigniew Marciniak (Przewodniczący RGNiSW) i Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP). W dalszej części dnia reforma dyskutowana była również z perspektywy trzeciej misji uczelni, nowych dyscyplin i ścieżek awansu naukowego, a także w kontekście zawiązywanych przez uczelnie federacji. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, profesorowie: Dominik Antonowicz, Witold Bielecki, Krzysztof J. Filipiak, Anna Giza-Poleszczuk, Dariusz Jemielniak, Marek Kwiek, Aneta Pawłowska, Arkadiusz Radwan, Anna Rogut, Łukasz Sułkowski, Janusz Szambelańczyk, Maciej Zabel, a także przedstawiciele świata biznesu: Marek Jakimowicz, Phillip Miller, Piotr Ogonowski, Karina Popieluch oraz dr hab. Konrad Raczkowski.

Istotnym punktem obrad w ścieżce strategicznej było wspólne wystąpienie przedstawicieli kierownictwa firm PCG, Blackboard i Microsoft – globalnych liderów rynku edukacyjnego, którzy zobowiązali się do bliskiej współpracy na rzecz poprawy jakości zarządzania polskim szkolnictwem wyższym. Prezentację poprowadzili prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Academia), p. Juan Ramon Alegret (Vice President of Blackboard) oraz p. Cecylia Szymańska (Dyrektor ds. Sektora Edukacji Microsoft Polska).

Ścieżkę operacyjną rozpoczęło zamknięte spotkanie użytkowników produktów i usług PCG Academia, podczas którego przedstawiciele uczelni z całego kraju spotkali się aby dyskutować o wizji rozwoju Systemu Uczelnia 10 – wiodącego systemu obsługi studiów. W ciągu dnia swoje rozwiązania dla uczelni prezentowały firmy: Blackboard – dostawca systemów Blackboard Learn Ultra i Blackboard Open LMS i partner firmy PCG w Polsce, a także Microsoft – dostawca platformy Microsoft 365, Pearson – dostawca interaktywnych treści umożliwiających blended learning oraz Inspera – dostawca platformy elektronicznego egzaminowania studentów.

Konferencja LUMEN 2018 nie mogłaby się odbyć bez wsparcia organizacyjnego i merytorycznego partnerów wydarzenia, którymi w tym roku byli firma Blackboard, Bank Ochrony Środowiska, Microsoft, Pearson oraz Fundacja Rektorów Polskich. Patronat nad konferencją po raz kolejny objęli: MNiSW, Przewodniczący KRASP, RGNiSW, PKA, Stowarzyszenie PROM, Urząd Patentowy RP oraz PMI Poland Chapter. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Forum Akademickie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami z konferencji oraz z galerią zdjęć.

 

Wystąpienia Ścieżka Zarządzanie Strategiczne | Scena Duża
Wystąpienia Ścieżka Operacyjna (IT Management) | Scena Mała

 

Pobierz program Konferencji LUMEN 2018

 • Duża scena
  • 09:00

   Rejestracja, powitalna kawa

   • Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia
   • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 10:45

   Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

   Prof. Marek Kwiek – Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

   Paneliści:

   • Prof. Michael Dobbins – Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
   • Prof. Taras Finikov – President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
   • Dr Gergely Kovats – Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
   • Prof. Katrin Niglas – Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
   • Juan Ramon Alegret – Regional Vice President Blackboard
  • 12:00

   Przerwa

  • 12:20

   Wykład pt.*Disruptive Innovations in HEIs

   Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia

   *Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne

  • 12:40

   cDiploma – dyplom nowej generacji

   Krzysztof Surgwot – Prezes Veriori S.A.

  • 12:50

   Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

   Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

   Dr Adam Szot – Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  • 15:20

   Transformacja cyfrowa uczelni – role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych

   Katarzyna Węglińska – Microsoft

  • 15:30

   Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

   Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   Paneliści:

   • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
   • Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Wojciech Wysota – Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta

   Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.

   Prezentacja

   Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

   Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen 2019 oraz wręczenie wyróżnień

   Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

 • Mała scena
  • 12:20

   Powitanie gości

   Prezentacja Educloud

   • Łukasz Nowak – PCG Academia
  • 12:40

   Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

   • Dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • Piotr Masalski – PCG Academia
  • 13:00

   Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

   • Dr Krzysztof Wojewodzi – ESCOLA
  • 13:20

   Elektroniczna teczka studenta, a w niej… katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   • Dr Adam Szot – IRSW
   • Wacław Filak – PCG Academia
  • 13:40

   Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

   • Anna Warda-Ritzen – PCG Academia
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study

   • Paweł Stopczyński – Veriori S.A.
  • 15:20

   Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

   • Jenni Jones – Amazon Web Services (AWS)
   • Izabela Milewska – Amazon Web Services (AWS)
  • 15:40

   How to achieve 60% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?

   • Linda Jerdenius – University of Gothenburg,
   • Truls Bøhm – Inspera
  • 16:00

   Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   • Marek Legutko – PCG Academia
   • Jacek Popko – Pearson
  • 16:20

   Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

   • Tomasz Doliński – Wolters Kluwer
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta na dużej scenie

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Funcacji Rektorów Polskich
   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:20

   “Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce” (perspektywa MNiSW, FRP, KRASP i PCG).

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej,
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
  • 10:20

   Przerwa

  • 10:35

   “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024”.

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie
  • 11:35

   Przerwa

  • 11:50

   „Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania”.

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego
  • 12:50

   Przerwa lunchowa

  • 13:35

   „Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia”.

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 14:35

   Przerwa

  • 14:50

   „Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 roku – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia”.

   Moderator:

   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski
   • Prof Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
  • 15:50

   Podsumowanie i zakończenie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

Moderatorzy

Informacje zostaną podane wkrótce

Prelegenci

 • Prof. Marek Kwiek

  Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
  Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poprzednie edycje