Konferencja
LUMEN 2017
13 i 14 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w III Konferencji LUMEN 2017.

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Podsumowanie

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017, połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2017 zgromadziła blisko 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów ze 155 instytucji z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni goście zagraniczni, a wśród nich reprezentacja związku rektorów ukraińskich oraz przedstawiciele firm wspierających sektor uczelniany ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii.

Konferencję uroczyście otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali CEO Public Consulting Group Inc. – William S. Mosakowski, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki oraz Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. MNiSW reprezentowali podsekretarz stanu prof. Łukasz Szumowski, oraz dyrektor biura Ministra – Piotr Müller, który w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny do gości konferencji.

Ustawa 2.0 – Debata merytoryczna podczas konferencji skoncentrowana była na praktycznych konsekwencjach wdrożenia proponowanej przez MNiSW Ustawy 2.0. Analizie poddano zarówno aspekty miękkie tj. przywództwo czy autonomia jak i prawne, finansowe, a także te związane z udziałem interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią. Głos w dyskusji zabrali główni architekci projektowanych zmian oraz przedstawiciele największych ośrodków akademickich z całego kraju m.in. profesorowie Wiesław Banyś, Wiesław Bielawski, Jakub Brdulak, Roman Cieślak, Jerzy Cieślik, Wojciech Czakon, Maciej Duszczyk, Andrzej Eliasz, Irena Hejduk, Marek Kwiek, Krzysztof Leja, Gohdan Macukow, Zbigniew Marciniak, Witold Orłowski, Tadeusz Pomianek, Grażyna Prawelska-Skrzypek, Arkadiusz Radwan, Jan Szambelańczyk, Jan Szmidt, Jolanta Szołno-Koguc, Marzenna Weresa, Tadeusz Więckowski, Jerzy Woźnicki oraz wielu innych.

Konkurs LUMEN 2017 – Podczas uroczystej wieczornej Gali ogłoszono laureatów w konkursie na najlepiej zarządzane projekty i inicjatywy w szkolnictwie wyższym. Statuetki LUMEN 2017 otrzymali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kategorii Rozwój, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w kategorii Zarządzanie, oraz Akademia Leona Koźmińskiego w kategorii Współpraca. Ponadto Kapituła Konkursu zdecydowała się wręczyć trzy nagrody specjalne dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowiePolitechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia wykraczające poza formalne ramy kategorii konkursowych.

Partnerzy – Konferencja i Konkurs LUMEN 2017 nie mogłaby się odbyć bez udziału partnerów wydarzenia, którymi w 2017 roku byli: Bank Zachodni WBK prowadzący program Santander Universidades, firma Pearson CEE oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Dziennik Rzeczpospolita o Konferencji i Gali LUMEN 2017

Pobierz PDF artykułu

Wersja on-line artykułu

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2017

 • Duża scena
  • 09:00

   Rejestracja, powitalna kawa

   • Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia
   • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 10:45

   Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

   Prof. Marek Kwiek – Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

   Paneliści:

   • Prof. Michael Dobbins – Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
   • Prof. Taras Finikov – President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
   • Dr Gergely Kovats – Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
   • Prof. Katrin Niglas – Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
   • Juan Ramon Alegret – Regional Vice President Blackboard
  • 12:00

   Przerwa

  • 12:20

   Wykład pt.*Disruptive Innovations in HEIs

   Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia

   *Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne

  • 12:40

   cDiploma – dyplom nowej generacji

   Krzysztof Surgwot – Prezes Veriori S.A.

  • 12:50

   Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

   Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

   Dr Adam Szot – Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  • 15:20

   Transformacja cyfrowa uczelni – role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych

   Katarzyna Węglińska – Microsoft

  • 15:30

   Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

   Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   Paneliści:

   • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
   • Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Wojciech Wysota – Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta

   Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.

   Prezentacja

   Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

   Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen 2019 oraz wręczenie wyróżnień

   Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

 • Mała scena
  • 12:20

   Powitanie gości

   Prezentacja Educloud

   • Łukasz Nowak – PCG Academia
  • 12:40

   Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

   • Dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • Piotr Masalski – PCG Academia
  • 13:00

   Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

   • Dr Krzysztof Wojewodzi – ESCOLA
  • 13:20

   Elektroniczna teczka studenta, a w niej… katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   • Dr Adam Szot – IRSW
   • Wacław Filak – PCG Academia
  • 13:40

   Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

   • Anna Warda-Ritzen – PCG Academia
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study

   • Paweł Stopczyński – Veriori S.A.
  • 15:20

   Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

   • Jenni Jones – Amazon Web Services (AWS)
   • Izabela Milewska – Amazon Web Services (AWS)
  • 15:40

   How to achieve 60% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?

   • Linda Jerdenius – University of Gothenburg,
   • Truls Bøhm – Inspera
  • 16:00

   Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   • Marek Legutko – PCG Academia
   • Jacek Popko – Pearson
  • 16:20

   Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

   • Tomasz Doliński – Wolters Kluwer
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta na dużej scenie

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

Informacje zostaną podane wkrótce

Prelegenci

Informacje zostaną podane wkrótce

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu

13 i 14 listopada Warszawie

Poprzednie edycje