Konferencja
LUMEN 2016
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w II Konferencji LUMEN 2016.

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Podsumowanie

W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. w Warszawie, z inicjatywy firmy PCG Academia odbyła się druga edycja konferencji: Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016. Podczas konferencji, przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym dokonali pierwszej, wspólnej prezentacji założeń Ustawy 2.0. W towarzystwie 200 zgromadzonych gości prof. Hubert Izdebski (SWPS), prof. Marek Kwiek (UAM) oraz dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda) omówili konkurencyjne wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Debatę poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Ponadto konferencja LUMEN, tradycyjnie już, stanowiła forum do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią. Blisko 30 praktyków reprezentujących świat nauki i biznesu, przez dwa dni dyskutowało na tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych. W 2016 roku do grona partnerów i organizatorów konferencji LUMEN dołączyła firma Microsoft Polska oraz Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.

Wystąpienia

Analityka edukacyjna w szkołach wyższych

Konferencja miała też zwrócić uwagę na często niedocenianą, choć kluczową kwestię współpracy uczelni ze szkołami średnimi. Jej znaczenie potwierdziły zaprezentowane na LUMEN 2016 wyniki pilotażowego badania dotyczącego rekrutacji kandydatów na uczelnie oraz ich losów jako studentów. W projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” przeanalizowano dane 144 000 studentów (10% populacji), którzy studiowali w latach 2007-2012 na dziesięciu wybranych uczelniach z całego kraju. W toku analiz, zidentyfikowano dziesięć szkół średnich, które zapewniły badanym uczelniom najlepszych kandydatów na studia. W geście wdzięczności, podczas uroczystej wieczornej Gali, Władze uczelni partycypujących w projekcie wręczyły dyrektorom współpracujących szkół średnich honorowe wyróżnienia.

 

Uczelnia uczestnicząca w pilotażu Wyróżniona szkoła
1 Akademia Leona Koźmińskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Ruy Barbosy
2 Politechnika Krakowska Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
3 Politechnika Wrocławska III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Adama Mickiewicza
4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
5 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Dąbrówki
6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Wspólnej Europy
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8 Uniwersytet SWPS w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki”
9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Bolesława Chrobrego

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2016

 • Duża scena
  • 09:00

   Rejestracja, powitalna kawa

   • Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia
   • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 10:45

   Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

   Prof. Marek Kwiek – Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

   Paneliści:

   • Prof. Michael Dobbins – Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
   • Prof. Taras Finikov – President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
   • Dr Gergely Kovats – Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
   • Prof. Katrin Niglas – Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
   • Juan Ramon Alegret – Regional Vice President Blackboard
  • 12:00

   Przerwa

  • 12:20

   Wykład pt.*Disruptive Innovations in HEIs

   Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia

   *Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne

  • 12:40

   cDiploma – dyplom nowej generacji

   Krzysztof Surgwot – Prezes Veriori S.A.

  • 12:50

   Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

   Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

   Dr Adam Szot – Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  • 15:20

   Transformacja cyfrowa uczelni – role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych

   Katarzyna Węglińska – Microsoft

  • 15:30

   Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

   Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   Paneliści:

   • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
   • Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Wojciech Wysota – Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta

   Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.

   Prezentacja

   Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

   Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen 2019 oraz wręczenie wyróżnień

   Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

 • Mała scena
  • 12:20

   Powitanie gości

   Prezentacja Educloud

   • Łukasz Nowak – PCG Academia
  • 12:40

   Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

   • Dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • Piotr Masalski – PCG Academia
  • 13:00

   Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

   • Dr Krzysztof Wojewodzi – ESCOLA
  • 13:20

   Elektroniczna teczka studenta, a w niej… katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   • Dr Adam Szot – IRSW
   • Wacław Filak – PCG Academia
  • 13:40

   Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

   • Anna Warda-Ritzen – PCG Academia
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study

   • Paweł Stopczyński – Veriori S.A.
  • 15:20

   Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

   • Jenni Jones – Amazon Web Services (AWS)
   • Izabela Milewska – Amazon Web Services (AWS)
  • 15:40

   How to achieve 60% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?

   • Linda Jerdenius – University of Gothenburg,
   • Truls Bøhm – Inspera
  • 16:00

   Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   • Marek Legutko – PCG Academia
   • Jacek Popko – Pearson
  • 16:20

   Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

   • Tomasz Doliński – Wolters Kluwer
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta na dużej scenie

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Funcacji Rektorów Polskich
   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:20

   “Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce” (perspektywa MNiSW, FRP, KRASP i PCG).

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej,
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
  • 10:20

   Przerwa

  • 10:35

   “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024”.

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie
  • 11:35

   Przerwa

  • 11:50

   „Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania”.

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego
  • 12:50

   Przerwa lunchowa

  • 13:35

   „Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia”.

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 14:35

   Przerwa

  • 14:50

   „Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 roku – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia”.

   Moderator:

   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski
   • Prof Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
  • 15:50

   Podsumowanie i zakończenie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

Moderatorzy

Informacje zostaną podane wkrótce

Prelegenci

Informacje zostaną podane wkrótce

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” obyła się w dniu

14 i 15 listopada 2016 Warszawa

Poprzednie edycje