Speakers

Speakers

  • Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Arkadiusz Mężyk (TBC)
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Grzegorz Mazurek (TBC)
  • Phil Baty
  • Prof. Bogumiła Kaniewska
  • Marek Michajłowicz
  • Michael Lubacz
  • Monika Kulesza-Czupryn
  • Marcin Witkowski