LUMEN 2020 24-25 listopada

LUMEN to wydarzenie skierowane do osób profesjonalnie zarządzających
uczelniami. Konferencja w tym roku odbędzie się w formule online. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Wybrani Prelegenci poprzednich edycji

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

 • Patronaty:
 • Partnerzy poprzednich edycji:

O konferencji

LUMEN to wydarzenie skierowane do osób profesjonalnie zarządzających uczelniami. W ciągu ostatnich sześciu lat swojego istnienia LUMEN zgromadził setki uczestników, rektorów, kanclerzy i menedżerów szkół wyższych z kraju i ze świata. Wysoka wartość merytoryczna paneli i wystąpień ekspertów o wybitnej pozycji podczas naszych konferencji, oraz szczególna dbałość o oprawę organizacyjną sprawiły, że LUMEN stał się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych znaków i wydarzeń w branży edukacyjnej w tej części Europy.

Konferencja LUMEN 2020, jak co roku, skoncentruje się na tematach aktualnie najważniejszych dla kadry zarządzającej uczelniami. Tegoroczną konferencję LUMEN planujemy w dniach 24-25 listopada w formie online, licząc się z możliwością nawrotu epidemii koronawirusa jesienią bieżącego roku. Pierwszego dnia Konferencji 24 listopada, spotkanie zainicjuje debata na temat strategicznych wyzwań w szkolnictwie wyższym i nauce, którą przeprowadzą przedstawiciele MNiSW, KRASP, FRP i PCG Academia. Następnie, z udziałem zaproszonych rektorów wybranych polskich uczelni akademickich, porozmawiamy o wyzwaniach w rozpoczynającej się kadencji władz 2020-2024. Po lunchu podejmiemy temat wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania szkół wyższych w Polsce i na świecie, koncentrując się na dobrych praktykach i nowych modelach działania. Wydarzenie zakończymy dyskusją na temat kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej uczelni XXI wieku oraz wydłużonego procesu ewaluacji działalności naukowej.

Drugiego dnia Konferencji zaś odbędą się panele dyskusyjne poświęcone rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, które usprawniają kluczowe procesy realizowane na uczelniach, wspierając m.in. przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej, kształcenie na odległość, elektroniczne egzaminowanie studentów i zdalną obsługa studenta. W trakcie tych paneli wystąpią zarówno eksperci, którzy przedstawią proces wdrożenia i realizacji od strony praktycznej, jak również klienci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z korzystania z prezentowanych rozwiązań.

Podczas tych dwóch dni Konferencji Moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, a publiczność będzie miała możliwość oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań.  Zachęcamy Państwa do rejestracji na nasze wydarzenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl i zdalnego udziału w naszym wydarzeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wywiady z poprzednich edycji

Program 24-25 listopada 2020

 • 24 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 25 listopada - Zarządzanie IT
  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki (TBC)
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 r. – wyzwania, strategia zarządcze i narzędzia

   Moderator:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
   • Prof. Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w kadnecji 2016-2020
  • 16:15

   Podsumowanie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

  • 09:00

   Powitanie gości

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer, PCG Academia
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Piotr Masalski, PCG Academia
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Kształcenie na odległość jako usługa dostarczana w chmurze

   Moderator:

   • Bartłomiej Polakowski, PwC (TBC)

   Paneliści:

   • Dr Paweł Morawski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Juan Ramon Alegret, Blackboard
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki (TBC)
   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, AWS (TBC)
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów w trybie zdalnym

   Moderator:

   • Magda Sochacka, PCG Academia

   Paneliści:

   • Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Truls Bohm, Inspera
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Platforma łącząca studentów i absolwentów uczelni z najlepiej dopasowanymi ofertami

   Moderator:

   • Bartosz Borejko, PCG Academia

   Paneliści:

   • Piotr Masalski, PCG Academia
   • Andrzej Sołtys, PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Wystąpienia Partnerów Konferencji

  • 16:15

   Podsumowanie konferencji

   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer PCG Academia
  • Grzegorz Żytka

   Prowadzący Konferencję

Prelegenci

 • Juan Ramon Alegret
 • Truls Bohm
 • Bartosz Borejko
 • Aleksy Borówka
 • Tomasz Buczak
 • Dr Anna Budzanowska
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. Bogumiła Kaniewska
 • Prof. Andrzej Kraśniewski
 • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Prof. Marek Kwiek
 • Dominik Leżański
 • Prof. Jerzy Lis
 • Dr Maciej Madziński
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Piotr Masalski
 • Prof. Grzegorz Mazurek
 • Prof. Arkadiusz Mężyk
 • Dr Paweł Morawski
 • Łukasz Nowak
 • Tomasz Olejnik
 • Anna Pałyga
 • Prof. Aneta Pieniądz
 • Bartłomiej Polakowski
 • Prof. Jan Pomorski
 • Prof. Jacek Popiel
 • Magda Sochacka
 • Andrzej Sołtys
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Tomasz Szapiro
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. Sławomir Wiak
 • Marcin Witkowski
 • Dr Krzysztof Wojewodzic
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Elżbieta Żądzińska
 • Prof. Maciej Żylicz
 • Grzegorz Żytka

Organizator

Partner merytoryczny

Partnerzy

Patronaty

Poprzednie edycje

Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.