LUMEN 2020 ONLINE
24-25 listopada

10 merytorycznych paneli z udziałem 45 praktyków zarządzania uczelniami. Debata o trendach, zmianach w przepisach prawa i innowacjach zarządczych. Całość w bezpiecznej i interaktywnej formule online. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 • Organizator, Lider Rynku IT dla Uczelni::
 • Partner merytoryczny:

 • Organizator, Lider Rynku IT dla Uczelni::
 • Partner merytoryczny:

 • Patronaty:
 • Partnerzy:

Podziękowanie

VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020 jest już za nami. To były niesamowite, bardzo intensywne dwa dni pełne spotkań z polskimi i zagranicznymi ekspertami.

Po raz pierwszy Konferencja LUMEN odbywała się w trybie hybrydowym: obrady transmitowaliśmy online ze studia telewizyjnego, a uczestnicy mogli partycypować w dyskusji zdalnie. Nowa formuła spotkania okazała się sukcesem – w wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 uczestników! Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

W ramach Konferencji LUMEN 2020 w dniach 24-25 listopada odbyło się 10 merytorycznych paneli z udziałem 45 ekspertów z Polski i zagranicy. Jak w każdej edycji, debaty dotyczyły aktualnej sytuacji uczelni w Polsce i na świecie. Dyskutowaliśmy o najważniejszych trendach i zmianach w przepisach prawa, rozmawialiśmy z nowymi rektorami o ich planach na najbliższe lata, wymienialiśmy wiedzą o innowacjach zarządczych i technologicznych oraz zastanawialiśmy się, jak bezpiecznie zarządzać nauką i dydaktyką w dobie pandemii koronawirusa.

Konferencji LUMEN nie udałoby się zorganizować bez wsparcia naszych partnerów. Szczególne wyrazy podziękowania składamy dla Fundacji Rektorów Polskich – wieloletniego Partnera Merytorycznego Konferencji LUMEN. Słowa uznania kierujemy też pod adresem naszych Partnerów: firm Blackboard, Inspera, PCG Polska, PCG Edukacja, Librus oraz Wolters Kluwer  za owocną i profesjonalną współpracę.

Pragniemy również złożyć wyrazy podziękowania za objęcie Konferencji LUMEN patronatem dla Ministra Edukacji i Nauki, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Forum Akademickiego. Jesteśmy wdzięczni, że nasza inicjatywa cieszy się Państwa nieprzerwanym zaufaniem i estymą.

Na końcu pragniemy podziękować osobom, bez których sukces Konferencji LUMEN byłby niemożliwy – naszym wyjątkowym Panelistom. Tylko dzięki zaangażowaniu naszych Prelegentów udało się stworzyć unikatową i największą w Polsce platformę wymiany doświadczeń dla całego środowiska akademickiego, jaką jest Konferencja LUMEN. Współpraca z gronem tak wybitnych ekspertów i praktyków zarządzania uczelniami jest dla nas prawdziwą przyjemnością.

Nagrania z paneli dyskusyjnych zostaną wkrótce opublikowane na kanale YouTube PCG Academia oraz www.pcgacademia.pl/blog, a tymczasem już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Lumenów w przyszłym roku.

Wywiady z poprzednich edycji

Program 24-25 listopada 2020

 • 24 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 25 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   Sesja Otwierająca Konferencję

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Uroczyste otwarcie: Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

    

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia

   Moderator:

   • Dr hab. Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 r. – wyzwania, strategia zarządcze i narzędzia

   Moderator:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
   • Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w kadnecji 2016-2020
  • 16:15

   Podsumowanie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Prowadzący konferencję

   Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • 09:00

   Powitanie gości

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Leszek Szafrański, Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, Prof. ZUT, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Uniwersytet Łódzki
   • Dr Katarzyna Świerk, Kierownik Biura Nauki, Uniwersytet Gdański
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Prezentacja
   Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji

   • Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   • Małgorzata Paszkowska, Kierownik Projektu SEDN, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych

   Moderator:

   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki

   Paneliści:

   • Dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Tomasz Jankowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, AWS
   • Simone Piunno, Technology Director at Bocconi University
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki

   Moderator:

   • Monika Kulesza-Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska

   Paneliści:

   • Andrzej Sajewicz, Zastępca Dyrektora Legal&Compliance Software, Wolters Kluwer Polska
   • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, Prof. ZUT, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Aleksandra Madej, Kierownik w Dziale Organizacyjno-Prawnym, Uniwersytet Śląski w Katowicach
   • Katarzyna Adamek-Leśniak, Specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi PCG Academia

   Paneliści:

   • Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Kim Waldgrave, Inspera
   • Dr Donald Lancaster, University of Bath, School of Management
  • 16:15

   Podsumowanie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Prowadzący konferencję

   Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Dr Anna Budzanowska
 • Prof. Arkadiusz Mężyk
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Prof. Maciej Żylicz
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. Bogumiła Kaniewska
 • Prof. Jerzy Lis
 • Prof. Grzegorz Mazurek
 • Prof. Jacek Popiel
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Krzysztof Zaremba
 • Prof. Elżbieta Żądzińska
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Andrzej Kraśniewski
 • Prof. Tomasz Szapiro
 • Dr hab. Maria Próchnicka, Prof. UJ
 • Aleksy Borówka
 • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • Dominik Leżański
 • Magda Sochacka
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. Jan Pomorski
 • Prof. Sławomir Wiak
 • Marcin Witkowski

 • Dr Leszek Szafrański
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ
 • Dr Katarzyna Świerk
 • Marek Michajłowicz
 • Małgorzata Paszkowska
 • Dr Marcin Dąbrowski
 • Tomasz Jankowski
 • Tomasz Olejnik
 • Simone Piunno
 • Monika Kulesza-Czupryn
 • Andrzej Sajewicz
 • Aleksandra Madej
 • Katarzyna Adamek-Leśniak
 • Anna Pałyga
 • Dr Sabina Ratajczak
 • Kim Waldgrave
 • Dr Donald Lancaster

Organizator

Partner merytoryczny

Patronaty

Partnerzy

Poprzednie edycje

Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.