LUMEN 2020 ONLINE
24-25 listopada

10 merytorycznych paneli z udziałem 40 praktyków zarządzania uczelniami. Debata o trendach, zmianach w przepisach prawa i innowacjach zarządczych. Całość w bezpiecznej i interaktywnej formule online.
 • Organizator, Lider Rynku IT dla Uczelni::
 • Partner merytoryczny:

Wybrani prelegenci VI edycji Konferencji LUMEN 2020

 • Organizator, Lider Rynku IT dla Uczelni::
 • Partner merytoryczny:

 • Patronaty:
 • Partnerzy:

Zaproszenie

VI edycja konferencji LUMEN odbywa się w kontekście globalnej pandemii koronawirusa oraz licznych zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, których wdrożenie spoczywa na nowo wybranych władzach uczelni.

Do udziału w LUMEN 2020 zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli organizacji kształtujących prawo o szkolnictwie wyższym tj. MNiSW i KRASP, jak i  reprezentantów uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie na poziomie strategicznym i operacyjnym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Anna Budzanowska (MNiSW), prof. Arkadiusz Mężyk (KRASP), prof. Zbigniew Marciniak (RGNiSW), rektorzy: prof. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. Jerzy Lis (AGH), prof. Grzegorz Mazurek (ALK), prof. Jacek Popiel (UJ), prof. Michał Zasada (SGGW), a także eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Tematyka konferencji LUMEN będzie, jak zwykle, ściśle związana z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Porozmawiamy m.in. o wpływie pandemii koronawirusa na zarządzanie nauką i dydaktyką na uczelniach. Przedstawimy nowo wybranych rektorów i zapytamy o ich programy na lata 2020-2024. Zastanowimy się również czy kadra dydaktyczna szkół wyższych posiada kompetencje niezbędne, aby sprostać wyzwaniom pandemii i nauczania zdalnego.

Ważnym wątkiem konferencji LUMEN będzie zaplanowana na 2022 rok ocena działalności naukowej uczelni. O ewaluacji porozmawiamy z perspektywy strategicznej, operacyjnej, a także technicznej – dzięki uprzejmości Ośrodka Przetwarzania Informacji. OPI reprezentowane przez dyr. Marka Michajłowicza oraz przez panią Małgorzatę Paszkowską opowie o ścieżce jaką dane dotyczące ewaluacji naukowej pokonują pomiędzy systemami uczelnianymi a systemami ministerialnymi: POL-on, PBN i SEDN.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest PCG Academia – lider rozwiązań doradczych i informatycznych dla uczelni wspierających profesjonalne zarządzanie nauką i edukacją. Partnerem merytorycznym konferencji jest Fundacja Rektorów Polskich, a patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli: MNiSW, RGNiSW, KRASP, PKA, Forum Akademickie oraz OPI.

Ze względu na bezpieczeństwo panelistów i uczestników, LUMEN 2020 będzie zrealizowany w całości w formule online. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo link, który umożliwi Państwu udział w naszym wydarzeniu z zacisza własnego domu. Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy dużo zdrowia tej jesieni.

Organizatorzy

Wywiady z poprzednich edycji

Program 24-25 listopada 2020

 • 24 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 25 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 r. – wyzwania, strategia zarządcze i narzędzia

   Moderator:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
   • Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej w kadnecji 2016-2020
  • 16:15

   Podsumowanie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

  • 09:00

   Powitanie gości

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • 09:30

   Dyskusja panelowa
   Zarządzanie dorobkiem naukowym – gdzie w strukturach uczelni umiejscowić odpowiedzialność operacyjną?

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Leszek Szafrański, Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, Prof. ZUT, Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, Katedra Metodologii i Organizacji Zarządzania Uniwersytet Łódzki
  • 10:30

   Przerwa

  • 10:45

   Dyskusja panelowa
   Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji

   • Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   • Małgorzata Paszkowska, Kierownik Projektu SEDN, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 11:45

   Przerwa

  • 12:00

   Dyskusja panelowa
   Gdy sprint zamienia się w maraton – kształcenie zdalne jako element długoterminowej strategii działania i rozwoju szkół wyższych

   Moderator:

   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki

   Paneliści:

   • Dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Tomasz Jankowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, AWS
  • 13:00

   Przerwa lunchowa

  • 14:00

   Dyskusja panelowa
   Narzędzia ułatwiające zarządzanie uczelnią w erze Covid – doświadczenia i dobre praktyki

   Moderator:

   • Agnieszka Kurzyńska, Wolters Kluwer Polska

   Paneliści:

   • Informacje podamy wkrótce
  • 15:00

   Przerwa

  • 15:15

   Dyskusja panelowa
   Jak bezpiecznie i efektywnie organizować egzaminy studenckie na odległość w kontekście pandemii COVID-19?

   Moderator:

   • Magda Sochacka, PCG Academia

   Paneliści:

   • Anna Pałyga, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • 16:15

   Podsumowanie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Dr Anna Budzanowska
 • Prof. Arkadiusz Mężyk
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Prof. Maciej Żylicz
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. Bogumiła Kaniewska
 • Prof. Jerzy Lis
 • Prof. Grzegorz Mazurek
 • Prof. Jacek Popiel
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Krzysztof Zaremba
 • Prof. Elżbieta Żądzińska
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Andrzej Kraśniewski
 • Prof. Tomasz Szapiro
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Aleksy Borówka
 • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • Dominik Leżański
 • Magda Sochacka
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. Jan Pomorski
 • Prof. Sławomir Wiak
 • Marcin Witkowski

 • Dr Leszek Szafrański
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ
 • Marek Michajłowicz
 • Małgorzata Paszkowska
 • Dr Marcin Dąbrowski
 • Tomasz Jankowski
 • Tomasz Olejnik
 • Agnieszka Kurzyńska
 • Anna Pałyga
 • Sabina Ratajczak

Organizator

Partner merytoryczny

Patronaty

Partnerzy

Poprzednie edycje

Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.