LUMEN 2020 24-25 listopada

LUMEN to wydarzenie skierowane do osób profesjonalnie zarządzających
uczelniami. Konferencja w tym roku odbędzie się w formule online.
 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

Wybrani Prelegenci poprzednich edycji

 • Organizator:
 • Partner merytoryczny:

 • Patronaty poprzednich edycji:
 • Partnerzy poprzednich edycji:

O konferencji

LUMEN to wydarzenie skierowane do osób profesjonalnie zarządzających uczelniami. W ciągu ostatnich sześciu lat swojego istnienia LUMEN zgromadził setki uczestników, rektorów, kanclerzy i menedżerów szkół wyższych z kraju i ze świata. Wysoka wartość merytoryczna paneli i wystąpień ekspertów o wybitnej pozycji podczas naszych konferencji, oraz szczególna dbałość o oprawę organizacyjną sprawiły, że LUMEN stał się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych znaków i wydarzeń w branży edukacyjnej w tej części Europy.

Konferencja LUMEN 2020, jak co roku, skoncentruje się na tematach aktualnie najważniejszych dla kadry zarządzającej uczelniami. Spotkanie zainicjuje debata na temat strategicznych wyzwań w szkolnictwie wyższym i nauce, którą przeprowadzą przedstawiciele MNiSW, KRASP, FRP i PCG Academia. Następnie, z udziałem zaproszonych rektorów wybranych polskich uczelni akademickich, porozmawiamy o wyzwaniach w rozpoczynającej się kadencji władz 2020-2024. Po lunchu podejmiemy temat wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania szkół wyższych w Polsce i na świecie, koncentrując się na dobrych praktykach i nowych modelach działania. Wydarzenie zakończymy dyskusją na temat kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej uczelni XXI wieku oraz wydłużonego procesu ewaluacji działalności naukowej.

Tegoroczną konferencję LUMEN planujemy w formie online licząc się z możliwością nawrotu epidemii koronawirusa jesienią bieżącego roku. Moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, a publiczność będzie miała możliwość oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań.  Zachęcamy Państwa do rejestracji na nasze wydarzenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl i zdalnego udziału w naszym wydarzeniu.

Wywiady z poprzednich edycji

Program  24-25 listopada 2020

  • 09:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Funcacji Rektorów Polskich
   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024
   • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 09:20

   “Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce” (perspektywa MNiSW, FRP, KRASP i PCG).

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

   Paneliści:

   • Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej,
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.
  • 10:20

   Przerwa

  • 10:35

   “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024”.

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor-elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor-elekt Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Jacek Popiel, Rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   • Prof. Michał Zasada, Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie
  • 11:35

   Przerwa

  • 11:50

   „Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania”.

   Moderator:

   • Prof. Maciej Żylicz, Przewodniczący Zespołu doradczego MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

   Paneliści:

   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska
   • Prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor-elekt Uniwersytetu Łódzkiego
  • 12:50

   Przerwa lunchowa

  • 13:35

   „Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia”.

   Moderator:

   • Izabela Kwiatkowska-Sujka, Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   Paneliści:

   • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
   • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki
   • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z partnerami biznesowymi PCG Academia
  • 14:35

   Przerwa

  • 14:50

   „Ewaluacja działalności naukowej 2017 – 2021 roku – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia”.

   Moderator:

   • Przewodniczący KRASP w kadencji 2020-2024

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawski
   • Prof Aneta Pieniądz, Obywatele Nauki
   • Prof. Jan Pomorski, Komisja Ewaluacji Nauki
   • Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
  • 15:50

   Podsumowanie i zakończenie konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Marcin Witkowski

   Prowadzący Konferencję

Prelegenci

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Marcin Witkowski
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Magda Sochacka
 • Dr Anna Budzanowska
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. Grzegorz Mazurek
 • Prof. Andrzej Kraśniewski
 • Prof. Tomasz Szapiro
 • Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska
 • Prof. Jan Pomorski
 • Prof. Bogumiła Kaniewska
 • Prof. Jerzy Lis
 • Prof. Jacek Popiel
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Elżbieta Żądzińska
 • Aleksy Borówka
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Dominik Leżański
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. Aneta Pieniądz
 • Prof. Sławomir Wiak
 • Prof. Maciej Żylicz

Organizator

Partner merytoryczny

Partnerzy

Patronaty

Poprzednie edycje

Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.