Konkurs LUMEN 2019

konferencja
LUMEN
2019

19 listopada 2019

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w V Konferencji LUMEN 2019.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia, którą znajdziecie Państwo na stronie organizatora.
PCG Academia

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w imieniu organizatora, firmy PCG Academia, oraz partnera merytorycznego Fundacji Rektorów Polskich, witamy Państwa na V Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2019.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji LUMEN będą praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W debacie udział wezmą główni interesariusze systemu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedstawiciele MNiSW i innych instytucji rządowych, władze uczelni i stowarzyszeń akademickich, kadra naukowa, praktycy zarządzania, a także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i zagranicy, a wśród nich: Prof. Wiesław Banyś, Prof. Michael Dobbins, Prof. Taras Finikov, Dr Gergley Kovats, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, a także Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP.

LUMEN 2019 przebiegać będzie w dwóch równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Management). W ramach ścieżki strategicznej poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. wyzwań związanych z zarządzaniem szkolnictwem wyższym z perspektywy międzynarodowej, finansowaniem szkolnictwa wyższego oraz transformacji uczelnianej administracji i budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej. W ścieżce projektowej skoncentrujemy się na demonstracji rozwiązań informatycznych i organizacyjnych usprawniających kluczowe procesy realizowane na uczelniach, tj. obsługę studenta, nauczanie zdalne czy raportowanie i analizę danych. Konferencja zakończy się uroczystą sesją, podczas której zaprezentujemy nominowanych i laureatów 3 edycji Konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019 oraz dokonamy przeglądu dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów zgłoszonych w Konkursie.

Do grona organizatorów Konferencji LUMEN dołączyły firmy: Blackboard – największy dostawca rozwiązań wspierających nauczanie zdalne i wyłączny partner PCG w Polsce, Pearson CEE – globalny lider na rynku wydawnictw edukacyjnych, Microsoft, który pomaga studentom realizować w pełni swój potencjał, Wolters Kluwer Polska – największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim, Veriori, Amazon Web Services oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, niezależna organizacja, która powstała w 2014 roku na bazie doświadczeń zespołu ekspertów od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką szkolnictwa wyższego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji, aktywnego udziału w tegorocznych Lumenach oraz pozostania z nami do czasu wieczornego koktajlu, który będzie okazją do networkingu.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.

Prof. Jerzy Woźnicki
Prezes Fundacji Rektorów Polskich

Program (duża scena) ścieżka zarządcza

09.00
Rejestracja, powitalna kawa
10.00
Otwarcie Konferencji
 • Prof. Łukasz Sułkowski - Prezes Zarządu PCG Academia
 • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
 • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
10.45
Dyskusja panelowa nt.* Challenges of higher education management – international perspective

Prof. Marek Kwiek, Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

  Paneliści:
 • Prof. Michael Dobbins, Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt,Germany
 • Prof. Taras Finikov, President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
 • Dr Gergely Kovats, Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
 • Prof. Katrin Niglas, Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
 • Juan Ramon Alegret, Regional Vice President Blackboard
12.00
Przerwa
12.20
Wykład pt.* Disruptive Innovations in HEIs
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia
 

* Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne.

12.40
cDiploma - dyplom nowej generacji
Krzysztof Surgwot, Prezes Veriori S.A.
12:50
Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Moderator: Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Fundacji Rektorów Polskich

  Paneliści:
 • Prof. Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
14:00
Lunch
15.00
Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej
Dr Adam Szot, Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
15:20
Transformacja cyfrowa uczelni - role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych
Katarzyna Węglińska, Microsoft
15.30
Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

Moderator: Piotr Pokorny, Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  Paneliści:
 • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
 • Prof. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Wojciech Wysota, Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.40
Przerwa
17.00
Sesja uroczysta
Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.
Prezentacja
Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia
Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen 2019 oraz wręczenie wyróżnień, Prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Kapituły Konkursu
18.30
Finger food & Drinks & Networking

Program (mała scena) ścieżka operacyjna

12.20
Powitane gości.

Prezentacja Educloud

 • Łukasz Nowak,PCG Academia
12.40
Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Masalski, PCG Academia
13.00
Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa – case study na przykładzie projektu z grupą uczelni
 • Dr Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA
13:20
Elektroniczna teczka studenta, a w niej... katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
 • Dr Adam Szot,IRSW
 • Wacław Filak,PCG Academia
13:40
Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?
 • Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
14:00
Lunch
15.00
Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study
 • Paweł Stopczyński, Veriori S.A.
15:20
Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation
 • Jenni Jones, Amazon Web Services (AWS)
 • Izabela Milewska, Amazon Web Services (AWS)
15.40
How to achieve 60% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?
 • Linda Jerdenius, University of Gothenburg,
 • Truls Bøhm, Inspera
16.00
Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Marek Legutko, PCG Academia
 • Jacek Popko, Pearson
16.20
Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0
 • Tomasz Doliński, Wolters Kluwer
16.40
Przerwa
17.00
Sesja uroczysta na dużej scenie
18.30
Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

Prof. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes Zarządu PCG Academia
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.
Piotr Pokorny Ekspert i dyrektor zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, prawie awansu naukowego i tworzeniu systemów zapewniania jakości kształcenia. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.
Marcin Witkowski Specjalista w zakresie międzynarodowego marketingu i komunikacji międzykulturowej
Studiował industrial and labor relations w Indiana University of Pennsylvania oraz nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów doktoranckich wykładowca akademicki. Pierwszy kierownik Biura Informacji i Promocji UAM w latach 2008-2012. Wiceprezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom w latach 2012-2015, następnie członek zarządu i komisji rewizyjnej odpowiedzialny za współpracę międzynarodową. Sekretarz Executive Board w European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO), członek Komitetu Sterującego EUPRIO (od 2014 r.). W jury Baltic PR Awards (2012, 2013) oraz EUPRIO Awards na najlepsze projekty promujące wyższe uczelnie w Europie (2014-2018). Trener internacjonalizacji SUCTI. Licencjonowany trener biznesu REFA Bundesverband e.V., w zakresie psychologii kierowania, budowania zespołów oraz industrial engineeringu. Obecnie koordynator projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM, tworzący pierwsze na Uczelni, Welcome Center.

Prelegenci

Włodzimierz Albin Włodzimierz Albin
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80 – tych ubiegłego wieku był doktorantem w Instytucie Państwa i Prawa PAN, współpracował z biurem prasowym Sejmu, pracował jako niezależny doradca prawny powstających wówczas prywatnych przedsięwzięć. W latach 90 – tych ubiegłego wieku założył wraz z wspólnikami wydawnictwo prawnicze Dom Wydawniczy ABC który szybko stał się wiodącym wydawnictwem prawniczym w Polsce. W 1999 roku sprzedał udziały w firmie międzynarodowemu wydawnictwu Wolters Kluwer z siedzibą w Amsterdamie. Od tego czasu kieruje działalnością Wolters Kluwer w Polsce jako prezes zarzadu, a wydawnictwo, teraz pod nazwą Wolters Kluwer Polska jest największym polskim wydawnictwem prawniczym i jednym z największych wydawnictw w kraju, o obrotach przekraczających 200 mln zł rocznie. 80% przychodów wydawnictwa stanowią produkty elektroniczne i software. Włodzimierz Albin od lat dziewięćdziesiątych działa aktywnie w Polskiej Izbie Książki a obecnie jest drugą kadencję jej prezesem. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Kreatywna Polska, skupiającego reprezentantów biznesu kreatywnego w Polsce. Od lat działa także w ramach organizacji Law Publishers Europe skupiającej największe wydawnictwa prawnicze w Europie. Wykłada na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.
Prof. Wiesław Banyś Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Vice-przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Prof. Wiesław Bielawski Prof. Wiesław Bielawski Rektor SGGW w Warszawie
Wiceprzewodniczący KRASP
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kadencji 2016-2020, profesor nauk rolniczych, biochemik i enzymolog. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów naukowo-badawczych. Brał udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych m.in. Copernicus. Jego dorobek naukowy obejmuje 115 prac, w tym 62 opublikowanych w czasopismach z Impact factor. Odbył krajowe i zagraniczne staże naukowe, m.in. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Carleton w Ottawie oraz w Federalnym Centrum Badań nad Zbożami i Ziemniakami w Detmolt (Niemcy)
Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Akademia WSB
Rektor Akademi WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. Michael Dobbins Prof. Michael Dobbins
Michael Dobbins is assistant professor of policy analysis at the Goethe University of Frankfurt and interim professor of public administration at the University of Konstanz. His doctoral thesis dealt with higher education in Central and Eastern Europe. His main areas of research are higher and secondary education policy and post-communist transformation processes. He is the co-director of the research project “The Missing Link: Examining organized interests in post-communist policy-making” funded by the German DFG and Polish NCN.
Prof. Taras Finikov Prof. Taras Finikov
Absolwent Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. Stopień doktora zdobył w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w 1977 r. W latach 1977–1990 pracował na uniwersytetach w Czerniowcach i w Kijowie. Jest założycielem Uniwersytetu Gospodarki i Prawa KROK (Kijów), gdzie był prorektorem ds. projektów międzynarodowych oraz pierwszym prorektorem. W latach 2009–2010 piastował stanowisko wiceministra edukacji i nauki Ukrainy. W ministerstwie zajmował się opracowaniem strategii oraz dokumentów programowych dotyczących reform szkolnictwa wyższego w Ukrainie, koordynacją i harmonizacją systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy z europejską przestrzenią szkolnictwa wyższego, organizacją nadawania licencji oraz akredytacją uczelni wyższych Ukrainy. Współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales” od  2006 r. Od  2009 r. jest profesorem wizytującym.
Dr Gergley Kovats Dr Gergley Kovats Węgry
Gergely KOVÁTS is an associate professor of the Institute of Management, Corvinus Business School at the Corvinus University of Budapest (CUB). He also the executive director of the Center for International Higher Education Studies at CUB. He has been serving as the senior adviser of the Directorate of Strategy and Quality Development and its predecessor units since 2007. His main fields of interest are institutional management and governance, higher education funding, but he also teaches and pursuits research in organizational theory and public management. His latest research focuses on the role of trust in higher education.
Prof. Marek Kwiek Prof. Marek Kwiek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
Od dwudziestu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i ilościowych badań nauki. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych związanych z polityką naukową i polityką szkolnictwa wyższego, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation i NCN. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego. Autor 8 monografii i 180 artykułów, przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge 2019), podsumowanie pięcioletnich badań. Ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W 2018 r. został członkiem zwyczajnym European Academy of Sciences and Arts jako jeden z 34 Polaków.
Prof. Zbigniew Marciniak Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. Beata Mikołajczyk Prof. Beata Mikołajczyk
Professor Katrin Niglas Professor Katrin Niglas Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
Professor Katrin Niglas has a PhD in educational sciences from Tallinn University (Estonia) and a MPhil form University of Cambridge (UK). Currently she serves as a Vice-Rector for Research at Tallinn University. She is internationally recognised expert in mixed methods research and active editorial board member of several international research journals.
Piotr Pokorny Piotr Pokorny Ekspert i dyrektor zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, prawie awansu naukowego i tworzeniu systemów zapewniania jakości kształcenia. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.
Prof. Sebastian Skuza Prof. Sebastian Skuza MNiSW
Polski ekonomista i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu, PCG Academia
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.
Prof. Jan Szmidt Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Dr Adam Szot Dr Adam Szot Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Współpracuje z uczelniami jako konsultant ds. opracowyania strategii rozwoju uczelni oraz wdrożenia tzw. Ustawy 2.0 (w tym opracowywania kluczowych wewnętrznych aktów prawnych m.in. statutów, regulaminów). Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Studenta).
Cecylia Szymańska - Ban Cecylia Szymańska - Ban Microsoft
Od 20 lat związana z sektorem edukacyjnym, a od 2010 w Microsoft odpowiedzialna za całokształt działań w tym segmencie rynku;vice Przewodnicząca Komitetu Edukacji i Nowych Technologii w ramach PITT; członek grupy eksperckiej ds. kompetencji cyfrowych społeczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Jej priorytetem jest rozwijanie innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jest szczególnie zaangażowana w budowanie środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów w Polsce poprzez umożliwienie im dostępu do najnowszych narzędzi cyfrowych jak i społeczności liderów edukacji z całego świata. Jako kluczowy cel w tym obszarze stawia sobie propagowanie rozwoju kompetencji cyfrowych w nauczaniu wśród polskich edukatorów każdego szczebla. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
Prof. Jerzy Woźnicki Prof. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Członek Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 -).
Prof. Wojciech Wysota Prof. Wojciech Wysota Katedra Geologii i Hydrogeologii Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Wojciech Wysota pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uznanym specjalistą w zakresie geologii i geomorfologii glacjalnej oraz geologii i paleogeografii czwartorzędu. Prowadzi badania dotyczące genezy krajobrazu polodowcowego, historii i chronologii zlodowaceń plejstoceńskich oraz dynamiki ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce. Jest autorem ponad 260 publikacji, w tym 34 oryginalnych artykułów w czołowych czasopismach naukowych. Jego prace cytowane są w uznanych czasopismach zagranicznych (Web of Science: 316 cytowań, h-index=9; Scopus: 441 cytowań, h-index=11; ID: https://orcid.org/0000-0002-4303-4492). Prof. Wojciech Wysota realizował kilka projektów badawczych NCN i MNiSW oraz uczestniczył w projektach międzynarodowych. Odbył liczne zagraniczne staże i wyjazdy naukowe (min. w Danii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Rosji). Współpracuje naukowo z czołowymi uniwersytetami europejskimi, min. w Aarhus, Kopenhadze, Sheffield, Berlinie, Lund, Rydze, Tartu i Wilnie. Jest członkiem kilku polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. W latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dr. Virginia Zhelyazkova Dr. Virginia Zhelyazkova Vice-Rector for Education and Quality Management of VUZF Unversity, Bulgaria
Dr. Virginia Zhelyazkova is Professor in finance and Vice-Rector for Education and Quality Management of VUZF Unversity, Sofia, since 2013. Her research interests are related to financial aspects of circular economy, green banking, climate change, and environmentla risk management, and has authored the following books: “Circular Econmy. Financial Aspects” (2017), and Climate Change and Environmental Risk Management for Financial Institutions” (2013). In parallel, prof. Zhelyazkova has 13 years of professional experience in banking as part of Postbank, a leading commercial bank in Bulgaria. Since 2011, she acts as Environmental Officer, with main responsibility the operational implementation of the environemntal policy of the Bank. In her capacity represents the Bank in UNEP Fincnal Inititive (UNEP FI) and the Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), thus actively particiatin it the wide debate on regulations in the area of environmental and energy management.

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. w Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Obiekt położony jest vis-a-vis portu lotniczego Chopina w Warszawie, przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dostać się samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z miejsc parkingowych przy Hotelu i preferencyjnych opłat za parking (50 pln brutto/doba).

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona. Prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji Hotelu pod tel. (22) 650 01 03 i 650 01 04 lub skorzystanie z linka do rezerwacji. Hasło uprawniające do specjalnej oferty cenowej: „LUMEN”.


19 listopada 2019
pobierz mapę parkingu

Partnerzy

Organizator


Partner merytorycznyPartnerzy

Patronat medialnyPatronaty

Poprzednie edycje

Kontakt

Biuro Projektu LUMEN

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712