Konkurs LUMEN 2019

konferencja
LUMEN
2019

19 listopada 2019

Leaders in University Management

Do otwarcia konferencji pozostało

dni godzin minut

Zarejestruj się

Organizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy:


Zaproszenie

Szanowni Państwo,


w imieniu organizatora, firmy PCG Academia, pragnę zaprosić Państwa do udziału w V Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2019. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada w Warszawie pod patronatem merytorycznym Fundacji Rektorów Polskich.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji LUMEN będą praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych.

W debacie udział wezmą główni interesariusze systemu nauki i szkolnictwa wyższego: w tym przedstawiciele MNiSW i innych instytucji rządowych, władze uczelni i stowarzyszeń akademickich, kadra naukowa oraz praktycy zarządzania, a także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i zagranicy, a wśród nich: Prof. Wiesław Banyś, Prof. Michael Dobbinis, Prof. Taras Finikov Dr Gergley Kovats, Prof. Marek Kwiek, prof. Zbigniew Marciniak, Prof. Hugh Wilmott, a także Prof. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP i wielu innych.

LUMEN 2019 przebiegać będzie w dwóch, równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Managment). W ramach ścieżki strategicznej poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. wyzwań związanych z zarządzaniem szkolnictwem wyższym z perspektywy międzynarodowej, finansowaniem szkolnictwa wyższego oraz transformacji uczelnianej administracji i budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej.

W ścieżce projektowej skoncentrujemy się na demonstracji rozwiązań informatycznych i organizacyjnych usprawniających kluczowe procesy realizowane na uczelniach tj. obsługa studenta, nauczanie zdalne, czy raportowanie i analiza danych.

Konferencja zakończy się uroczystą sesją, podczas której zaprezentujemy nominowanych i laureatów 3 edycji Konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019 oraz dokonamy przeglądu dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów zgłoszonych w konkursie.

Do grona organizatorów konferencji LUMEN dołączyły firmy: Blackboard – największy dostawca rozwiązań wspierających nauczanie zdalne i wyłączny partner firmy PCG w Polsce, Pearson CEE – globalny lider na rynku wydawnictw edukacyjnych, Microsoft, który pomaga studentom realizować w pełni swój potencjał, Wolters Kluwer Polska - największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim oraz Bank Ochrony Środowiska – czołowy polski bank.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji oraz do aktywnego udziału w tegorocznych Lumenach.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.

Program

10.00
Rejestracja, powitalna kawa
11.00
Otwarcie Konferencji
 1. Prof. Łukasz Sułkowski - Prezes Zarządu, PCG Academia
 2. Prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
 3. Przedstawiciel Ministerstwa
 4. Prof. Jan Szmidt - Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
11.45
Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

Moderator: Prof. Ł. Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

  Paneliści: Profesorowie
 1. Dr Gergely Kovats (Węgry)
 2. Prof. Michael Dobbins (Niemcy)
 3. Prof. Marek Kwiek (Polska)
 4. Prof. Taras Finikov (Ukraina)
 5. Prof. Hugh Willmott (Wielka Brytania)
13.00
Lunch
13.45
Wykład pt. Problemy finansowania uczelni publicznych w wynikach badań na uczelniach polskich i ukraińskich w 2019 r.
Dr Iryna Degtyarova, FRP
14.15
Dyskusja panelowa nt.: Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Moderator: Prof. Jerzy Woźnicki (FRP)

  Paneliści:
 1. Prof. UW Sebastian Skuza (MNiSW)
 2. Prof. Jan Szmidt (KRASP)
 3. Prof. Zbigniew Marciniak (RGNiSW)
 4. Prof. Wiesław Banyś (EUA)
15.30
Przerwa
15.45
Wykład Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej”
Wykład prowadzi: dr Adam Szot (IRSW/UMCS)
16.15
Dyskusja panelowa pt.: „Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią”

Moderator: Piotr Pokorny (IRSW/UMCS)

  Paneliści:
 1. Piotr Pokorny (IRSW)
 2. Włodzimierz Albin – (Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska)
 3. Prof. Wiesław Bielawski (JM Rektor SGGW)
 4. Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz (JM Rektor Akademii WSB)
 5. Prof. Barbara Goszczyńska (Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej)
 6. Prof. Wiktor Jędrzejec (Prorektor ASP w Waprszawie)
 7. Prof. Andrzej Tretyn (JM Rektor UMK)
17.30
Przerwa
18.00
Sesja uroczysta
Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie Lumen’2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.
 1. Prezentacja Dobre praktyki zarządcze w uczelniach Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia
 2. Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu Lumen’2019 oraz wręczenie wyróżnień: Prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Kapituły Konkursu
19.00
Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes Zarządu PCG Academia
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Piotr Pokorny Ekspert i dyrektor zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, prawie awansu naukowego i tworzeniu systemów zapewniania jakości kształcenia. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Prelegenci

Włodzimierz Albin Włodzimierz Albin
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80 – tych ubiegłego wieku był doktorantem w Instytucie Państwa i Prawa PAN, współpracował z biurem prasowym Sejmu, pracował jako niezależny doradca prawny powstających wówczas prywatnych przedsięwzięć. W latach 90 – tych ubiegłego wieku założył wraz z wspólnikami wydawnictwo prawnicze Dom Wydawniczy ABC który szybko stał się wiodącym wydawnictwem prawniczym w Polsce. W 1999 roku sprzedał udziały w firmie międzynarodowemu wydawnictwu Wolters Kluwer z siedzibą w Amsterdamie. Od tego czasu kieruje działalnością Wolters Kluwer w Polsce jako prezes zarzadu, a wydawnictwo, teraz pod nazwą Wolters Kluwer Polska jest największym polskim wydawnictwem prawniczym i jednym z największych wydawnictw w kraju, o obrotach przekraczających 200 mln zł rocznie. 80% przychodów wydawnictwa stanowią produkty elektroniczne i software. Włodzimierz Albin od lat dziewięćdziesiątych działa aktywnie w Polskiej Izbie Książki a obecnie jest drugą kadencję jej prezesem. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Kreatywna Polska, skupiającego reprezentantów biznesu kreatywnego w Polsce. Od lat działa także w ramach organizacji Law Publishers Europe skupiającej największe wydawnictwa prawnicze w Europie. Wykłada na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.
Prof. Wiesław Banyś Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Vice-przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Prof. Wiesław Bielawski Prof. Wiesław Bielawski SGG
Polski inżynier rolnictwa, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.
Dr Iryna Degtyarova Dr Iryna Degtyarova FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH – INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
Adiunkt naukowo-badawczy Fundacji Rektorów Polskich od 2017 r. W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji w Szkole Głównej Handlowej. Kandydat nauk filologicznych na Ukrainie (2010). Od 2012 r. prowadzi działalność badawczą i ekspercką w sferze szkolnictwa wyższego i polityki publicznej dotyczącej edukacji i nauki. Bierze udział w działaniach instytucji przedstawicielskich (w tym projektowaniu propozycji zmian legislacyjnych) na Ukrainie, w Polsce i na poziomie Europejskim. W latach 2014-2017 pełniła rolę społecznego doradcy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach governance i współpracy akademickiej z Ukrainą. Jest sekretarzem i członkiem Zespołu Redakcyjnego Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, od 2017 r. przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Rzetelności Badawczej i członek Advisory Board w Europejskiej Radzie Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC. Od września 2018 r. jest członkiem Zespołu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. śledzenia losów absolwentów. Od 2018 r. jest koordynatorem programowym w projekcie MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”.
Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Akademia WSB
Rektor Akademi WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. Michael Dobbins Prof. Michael Dobbins
Michael Dobbins is assistant professor of policy analysis at the Goethe University of Frankfurt and interim professor of public administration at the University of Konstanz. His doctoral thesis dealt with higher education in Central and Eastern Europe. His main areas of research are higher and secondary education policy and post-communist transformation processes. He is the co-director of the research project “The Missing Link: Examining organized interests in post-communist policy-making” funded by the German DFG and Polish NCN.
Prof. Taras Finikov Prof. Taras Finikov
Absolwent Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. Stopień doktora zdobył w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w 1977 r. W latach 1977–1990 pracował na uniwersytetach w Czerniowcach i w Kijowie. Jest założycielem Uniwersytetu Gospodarki i Prawa KROK (Kijów), gdzie był prorektorem ds. projektów międzynarodowych oraz pierwszym prorektorem. W latach 2009–2010 piastował stanowisko wiceministra edukacji i nauki Ukrainy. W ministerstwie zajmował się opracowaniem strategii oraz dokumentów programowych dotyczących reform szkolnictwa wyższego w Ukrainie, koordynacją i harmonizacją systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy z europejską przestrzenią szkolnictwa wyższego, organizacją nadawania licencji oraz akredytacją uczelni wyższych Ukrainy. Współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales” od  2006 r. Od  2009 r. jest profesorem wizytującym.
Prof. Barbara Goszczyńska Prof. Barbara Goszczyńska
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, gdzie ukończyła studia na Wydziale Budownictwa lądowego w roku 1972, uzyskując za dyplom nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Od 1973 roku zatrudniona w Politechnice Świętokrzyskiej, początkowo w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Doktorat obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej w roku 1984, a stopień naukowy doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalności konstrukcje betonowe, uzyskała na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Obszar badań, to: Analiza zachowania się elementów żelbetowych pod wpływem działania obciążenia ze szczególnym uwzględnieniem procesu powstawania i rozwoju rys. Jest autorem /współautorem około 90 publikacji , promotorem 3 prac doktorskich (otwarte przewody) oraz promotorem pomocniczym 1 pracy. Od 1 stycznia 2015 r zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych na Wydziale Budownictwa i Architektury.
Prof. Wiktor Jędrzejec Prof. Wiktor Jędrzejec ASP
WIKTOR JĘDRZEJEC urodzony 8 lipca 1961 w Przeworsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1981-1986, dyplom uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca, aneksy do dyplomu w pracowni prof. Janusza Przybylskiego z malarstwa i grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz. Po studiach podjął pracę pedagogiczną jako asystent w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. Tadeusza Jodłowskiego na macierzystym wydziale. Następnie - w latach 1995 -1999 - pracował jako adiunkt w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od 1999 pełnił funkcję kierownika studiów wieczorowych Wydziału Grafiki, gdzie prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn oraz od 2004 Pracownię Podstaw Projektowania Książki. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. Od 2005 do 2009 roku był prorektorem ASP w Warszawie. Od 2010 już jako profesor zwyczajny prowadził zajęcia w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. W latach 2009-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracował z Telewizją Polską jako asystent scenografa w 1997 roku i jako redaktor programowy cyklicznych programów o sztuce: Magazyn multimedialny, Sztuka animacji, Obraz i dźwięk. Współpracownik wielu wydawnictw. Poza PIW-em gdzie przepracował 26 lat jako grafik, starszy grafik i naczelny grafik, współpracował również z innymi wydawnictwami takimi jak: PWRiL, Andy Grafik, Epoka, Wydawnictwo MON, Oskar, T.W. Nowel, Editions Spotkania, Twój Styl, Rytm, RM, Eremis, Artvitae. Projektował materiały reklamowe dla PSP, Varimex, Cepelii, Top Artu i Węgierskiego Instytutu Kultury. Grafik w wielu czasopismach, m. in. Life Video, Społeczeństwo Otwarte, Żyjmy Dłużej, Gazecie Lekarskiej oraz Art & Business. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m. in. IX Biennale Sztuki, Valpariso, Chile 1989, Wobec wartości, Katowice 1990, I Biennale Grafiki Polskiej, Katowice 1991, Aus der asche gelesen, StadtCastrop – Rauxel-Rathaus oraz Rathaus-Bunde, Niemcy 1995, Człowiek, Galeria Aula Warszawa 2000, Sąsiedzi Galeria Oranżeria Pałac PAN w Jabłonnej 2011, Szczere kłamstwa, Rondo Sztuki Katowice 2014, Po-widoki, Trafostacja Sztuki Szczecin 2014. Uprawia grafikę użytkową, warsztatową i rysunek.
Dr Gergley Kovats Dr Gergley Kovats Węgry
Gergely KOVÁTS is an associate professor of the Institute of Management, Corvinus Business School at the Corvinus University of Budapest (CUB). He also the executive director of the Center for International Higher Education Studies at CUB. He has been serving as the senior adviser of the Directorate of Strategy and Quality Development and its predecessor units since 2007. His main fields of interest are institutional management and governance, higher education funding, but he also teaches and pursuits research in organizational theory and public management. His latest research focuses on the role of trust in higher education.
Marek Kwiek Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
Od dwudziestu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i ilościowych badań nauki. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki szkolnictwa wyższego (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych związanych z polityką naukową i polityką szkolnictwa wyższego, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation i NCN. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego. Autor 8 monografii i 180 artykułów, przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge 2019), podsumowanie pięcioletnich badań. Ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W 2018 r. został członkiem zwyczajnym European Academy of Sciences and Arts jako jeden z 34 Polaków.
Zbigniew Marciniak Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Piotr Pokorny Piotr Pokorny Ekspert i dyrektor zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, prawie awansu naukowego i tworzeniu systemów zapewniania jakości kształcenia. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.
Prof. Sebastian Skuza Prof. Sebastian Skuza MNiSW
Polski ekonomista i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu, PCG Academia
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Jan Szmidt Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Dr Adam Szot Dr Adam Szot Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Współpracuje z uczelniami jako konsultant ds. opracowyania strategii rozwoju uczelni oraz wdrożenia tzw. Ustawy 2.0 (w tym opracowywania kluczowych wewnętrznych aktów prawnych m.in. statutów, regulaminów). Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Studenta).
Prof. Andrzej Tretyn Prof. Andrzej Tretyn
Polski biolog, profesor nauk biologicznych, specjalista w zakresie biologii komórki, cytofizjologii, elektrofizjologii i fotomorfogenezie roślin, a także w biotechnologii medycznej i molekularnej cytofizjologii roślin.
Prof. Hugh Willmott Prof. Hugh Willmott
HUGH WILLMOTT (PhD Manchester University; Honorary PhD, Lund University) is Professor of Management at Cass Business School Research, City University and Research Professor in Organization Studies, Cardiff Business School. He previously held professorial appointments at UMIST (now Manchester Business School) and the Judge Business School. Hugh is a Fellow of the British Academy. He is a past Associate Editor of Academy of Management Review and Associate Editor of Organization. He has also served on the editorial boards of Accounting, Organizations and Society, Journal of Management Studies and Organization Studies. His research interests focus around the application of critical social theories to the study of management and organizations.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Członek Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 -).

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. w Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Obiekt położony jest vis-a-vis portu lotniczego Chopina w Warszawie, przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dostać się samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z miejsc parkingowych przy Hotelu i preferencyjnych opłat za parking (50 pln brutto/doba).

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona. Prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji Hotelu pod tel. (22) 650 01 03 i 650 01 04 lub skorzystanie z linka do rezerwacji. Hasło uprawniające do specjalnej oferty cenowej: „LUMEN”.


19 listopada 2019
pobierz mapę parkingu

Partnerzy

Organizator


Partner merytorycznyPartnerzy

Poprzednie edycje

Kontakt

Biuro Projektu LUMEN

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712